MENU
22 stycznia 2021

Egzaminy ustne - Matura 2021


3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, o których mowa w pkt 3a.

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JĘZYKA NOWOŻYTNEGO

3a. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. 

Do 8 lutego 2021 r. uczeń oraz absolwent, który spełnia jeden z warunków, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.4.7. albo 2.5.8., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, której jest uczniem lub którą ukończył, albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik 30). Do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub o konieczności przystąpienia do części ustnej egzaminu w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie CKE w zakładce: "harmonogram, komunikaty, informacje"

Pliki do pobrania:

Matura 2021
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.