MENU
19 stycznia 2018

Konkurs na projekt sztandaru

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów, rodziców uczniów, absolwentów naszej szkoły i nauczycieli.
 

REGULAMIN KONKURSU

Na projekt sztandaru dla Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu na opracowanie projektu sztandaru dla Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym  jest Dyrektor Szkoły.

 

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu sztandaru dla Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

2. Projekt wykorzystany będzie na sztandarze szkoły.

3. Konkurs trwa od 19.01.2018r. do 26.02.2018r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice uczniów i absolwenci.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 2 osoby).

3. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić autorski projekt.

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1.  Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 Projekt należy przedstawić w dowolnym formacie.

 Projekt w swej treści nie może zawierać elementów obraźliwych.

3. Projekt powinien charakteryzować się następującymi cechami;

- być czytelny i estetycznie wykonany

- być łatwo identyfikowany z naszą szkołą

- wzbudzać pozytywne emocje,

- składać się z elementów:

            1. Orzeł powstańczy lub narodowy (rewers flagi)

            2. może być logo szkoły

 

4. Projekt nie powinien być skomplikowany pod względem graficznym i kolorystycznym

5. Prace należy składać podając:

 -imię i nazwisko,

 -płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 26 lutego 2018 r. w sekretariacie szkoły.

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

 

VII. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1. Dyrektor szkoły

2. Przedstawiciel Rady Rodziców

3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

4. Trzech przedstawiciele Rady Pedagogicznej

5. Fundatorzy sztandaru

w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa może nie wyłonić zwycięzcy konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody o łącznej wartości 300 zł.

3. Planowana data ogłoszenia wyników 28 lutego 2018r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 
1513358578
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.