8 listopada 2023 | Anna Gorońska

List do szkół edycja 2023/2024

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Matematyki, Uczniowie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska. W roku szkolnym 2023/2024 będzie organizowana XXXV edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières”. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.
Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz trzydziesty drugi. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
„Matematyka Bez Granic” Junior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych.
„Matematyka Bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych.
Warunki uczestnictwa: Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Terminarz XXXV MK "MBG" Senior edycja (2023/2024)

  1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do 31 grudnia 2023 roku
  2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2024 roku
  3. Finał: 5 marca 2024 godz. 10.00

Terminarz MK "MBG" Junior edycja (2023/2024)

  1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do 31 grudnia 202 roku
  2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2024 roku
  3. Finał: 12 marca 2024 godz. 10.00
czerwiec: wręczenie dyplomów laureatom konkursu w regionach.


Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl. Po wypełnieniu formularza należy wybrać DRUKUJ. Wydrukowany, podpisany przez nauczyciela i Dyrekcję szkoły formularz należy zeskanować a następnie skan przesłać pocztą elektroniczną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Regionalnego. Oryginał podpisanego formularza należy zachować w dokumentach szkoły do wglądu na żądanie Komitetu Organizacyjnego.
Finał Konkursu odbywa się w marcu w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, w których kształcą się uczestnicy konkursu.
Stopień trudności i liczba zadań konkursowych zależy od kategorii wiekowej uczestników. W konkursie „MbG” Senior do rozwiązania jest 10 zadań dla klas ósmych szkół podstawowych, a 13 zadań dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. W konkursie „MbG” Junior do rozwiązania jest 9 zadań dla klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Pierwsze zadanie w każdej kategorii podane jest w języku obcym (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim) zgodnie z deklaracją wskazaną na formularzu zgłoszeniowym. Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.
Celem konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.
Konkurs ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym.
Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.
Podsumowanie wyników finału każdej edycji konkursu (zgodnie z regulaminem konkursu międzynarodowego) odbywa się w poszczególnych regionach kraju na przełomie maja lub czerwca.
W każdym regionie objętym konkursem przyznawane są dyplomy dla zwycięskich zespołów klasowych - oddzielnie dla kategorii JUNIOR i SENIOR. Nagrody w poszczególnych regionach będą przyznawane zwycięskim zespołom w zależności od dostępności sponsorów.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w regulaminie konkursu na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl

logo MBG
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.