MENU
25 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA


     WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI  MATEMATYKI1. Na lekcji MATEMATYKI powinieneś mieć:
a) co najmniej 60 kartkowy zeszyt w kratkę - na lekcję,
b) przybory geometryczne (ołówek cyrkiel, linijka, ekierka, kalkulator prosty),
c) podręcznik, (klasa 3: zbiór zadań/arkusze)
d) papier A4 w kratkę na prace klasowe.

2. Masz prawo zgłosić trzy (klasa I) oraz pięć razy (klasa II i III) w semestrze nieprzygotowanie do zajęć, wynikające z choroby, sytuacji losowych itp. (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, semestralnych). Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (powyżej tygodnia).

3. Oceny cząstkowe w semestrze otrzymujesz za:
a) sprawdziany z ostatnich trzech zajęć (nie muszą być zapowiedziane),
b) prace klasowe, prace semestralne z większej partii materiału (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem),
c) odpowiedź ustną/sprawdzian,
d) aktywność na lekcjach,
e) zadanie domowe,
f) zeszyt, praca długoterminowa

4. Jeśli nie przystąpiłeś do pracy klasowej i w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły nie zgłosisz się do nauczyciela, aby ustalić nowy termin, otrzymujesz ocenę niedostateczną.

5. Poprawić możesz każdą ocenę z pracy klasowej/semestralnej oraz z kartkówki. Na każdą pracę pisemną przypada tylko jeden ustalony wspólnie z klasą termin. Wówczas podstawą do obliczenia średniej ważonej jest ta ocena z pracy, która jest korzystniejsza dla Ciebie.

6. Ocena na zakończenie roku jest średnią arytmetyczną ze średnich ważonych semestru I i II. Zaliczone musisz mieć obydwa semestry. Zagrożenie oceną niedostateczną wystawiane jest do średniej 2,0.


SYSTEM ŚREDNIEJ WAŻONEJ NA LEKCJI MATEMATYKI

  1. Tabela przyporządkowania wagi poszczególnym formom aktywności ucznia:

                                                                                Forma aktywności                                    

                                                                             waga                                         

Praca klasowa semestralna, próbna matura

8

Praca klasowa

6

Odpowiedź ustna, referat

3

Sprawdzian/kartkówka z ostatnich 3 lekcji

3

Projekt, praca długoterminowa

3

Aktywność, praca na lekcji, zadanie domowe

2

Inne

1

 


 

 

 

 

 

 

         Progi wymagane na poszczególne oceny:          

 

Ocena

                                   Średnia                                       

celujący

5,6 - 6

bardzo dobry +

5,2 – 5,59

bardzo dobry

4,6 – 5,19

dobry +

4,2 – 4,59

dobry

3,7 – 4,19

dostateczny +

3,2 – 3,69

dostateczny

2,7 – 3,19

dopuszczający +

2,2 – 2,69

dopuszczający

1,8 – 2,19

niedostateczny +

1,4 – 1,79

niedostateczny

1 – 1,39


 
 
MATEMATYKA
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.