MENU
18 września 2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

GEOGRAFIA KLASA I – poziom podstawowy

Nauczyciel: Beata Matysiak-Chudzińska

I. Obowiązkowe pomoce dydaktyczne:

- podręczniki: „Oblicza geografii 1”;  R. Uliszak, K. Wiedermann - zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era

- atlas geograficzny (najlepiej „ Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych”  wydawnictwo Nowa Era).

II. Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:

- odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji),
- sprawdziany (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość całego działu lub działów),
- kartkówki (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość materiału z trzech lekcji),
- orientacja na mapie (na bieżąco),
- prace domowe (na bieżąco),
- praca na lekcji (na bieżąco),
- prace dodatkowe (dla uczniów chętnych, na bieżąco).

III. Wszystkie sprawdziany,  kartkówki, odpowiedzi ustne  są oceniane wg następującej skali:

> 100 i 100%  - cel
99-90 % - bdb
74-56%  - dst
55-40% - dop
< 40%   - ndst

IV. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu może ją poprawić. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel.

V. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki w pierwszym terminie zalicza materiał zaraz na następnej lekcji. Jednakże ostateczny termin i formę poprawy ustala nauczyciel.

VI. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.

VII. Usprawiedliwienie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych: sprawdzianów, kartkówek, orientacji na mapie.

VIII. Informację o nieprzygotowaniu zgłasza uczeń na początku lekcji .

IX. Wszystkie pozostałe wymagania i ustalenia zgodnie z Szkolnym Systemem Oceniania.

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

GEOGRAFIA KLASA II – poziom rozszerzony

Nauczyciel: Beata Matysiak-Chudzińska

I. Obowiązkowe pomoce dydaktyczne:     

- podręczniki: „Oblicza geografii 1” R. Malarz, M. Więckowski  (semestr I) i „Oblicza geografii 2” T. Rachwał (semestr II) - zakres rozszerzony, wydawnictwo Nowa Era,

- atlas geograficzny ( najlepiej „ Atlas geograficzny  dla szkół ponadgimnazjalnych”  wydawnictwo Nowa Era).

II. Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:

- odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji),
- sprawdziany (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość całego działu lub działów),
- kartkówki (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość materiału z trzech lekcji),
- orientacja na mapie (na bieżąco),
- prace domowe (na bieżąco),
- praca na lekcji (na bieżąco),
- prace dodatkowe (dla uczniów chętnych, na bieżąco).

III. Wszystkie sprawdziany,  kartkówki, odpowiedzi ustne  są oceniane wg następującej skali:

> 100 i 100%  - cel
99-90 %   - bdb
89-75%   - db
74-56%   - dst
55-40%   - dop
< 40%   - ndst

IV. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu może ją poprawić. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel.                                                                                   

V. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki w pierwszym terminie zalicza materiał zaraz na następnej lekcji. Jednakże ostateczny termin i formę poprawy ustala nauczyciel.

VI. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.                                                                                                                                                                                   

VII. Usprawiedliwienie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych: sprawdzianów, kartkówek, orientacji na mapie.                                                                                                 

VIII. Informację o nieprzygotowaniu zgłasza uczeń na początku lekcji .                                                                                                                                                
IX. Wszystkie pozostałe wymagania i ustalenia zgodnie z Szkolnym Systemem Oceniania.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

GEOGRAFIA KLASA III – poziom rozszerzony

Nauczyciel: Beata Matysiak-Chudzińska

I. Obowiązkowe pomoce dydaktyczne:     

- podręczniki: „Oblicza geografii 2 ” T. Rachwał (semestr I) i „Oblicza geografii 3” M.Więckowski, R. Malarz  (semestr I i II) - zakres rozszerzony  wydawnictwo Nowa Era,

- atlas geograficzny ( najlepiej „ Atlas geograficzny  dla szkół ponadgimnazjalnych”  wydawnictwo Nowa Era).

II. Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:

- odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji),
- sprawdziany (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość całego działu lub działów),
- kartkówki (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość materiału z trzech lekcji),
- orientacja na mapie (na bieżąco),
- prace domowe (na bieżąco),
- praca na lekcji (na bieżąco),
- prace dodatkowe (dla uczniów chętnych, na bieżąco).


III. Wszystkie sprawdziany,  kartkówki, odpowiedzi ustne  są oceniane wg następującej skali:

> 100 i 100%  - cel
99-90 %   - bdb
89-75%   - db
74-56%   - dst
55-40%   -dop
< 40%   - ndst

IV. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu może ją poprawić. Termin i formę poprawy ustala  
     nauczyciel.                                                                                   

V. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki w pierwszym terminie zalicza materiał zaraz na
    następnej lekcji. Jednakże ostateczny termin i formę poprawy ustala nauczyciel.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
VI. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.

VII. Usprawiedliwienie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych: sprawdzianów, kartkówek, orientacji na
      mapie.                                                                                                  

VIII. Informację o nieprzygotowaniu zgłasza uczeń na początku lekcji 

IX. Wszystkie pozostałe wymagania i ustalenia zgodnie z Szkolnym Systemem Oceniania.

GEOGR
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.