MENU
23 września 2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

GEOGRAFIA KLASA I – poziom podstawowy

Nauczyciel: Beata Matysiak-Chudzińska

I. Obowiązkowe pomoce dydaktyczne:

- podręczniki: „Oblicza geografii 1”;  R. Malarz, M. Więckowski - zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era

- atlas geograficzny.

II. Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:

- odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji),
- sprawdziany (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość całego działu lub działów),
- kartkówki (przynajmniej raz w semestrze, obowiązuje znajomość materiału z trzech lekcji),
- orientacja na mapie (na bieżąco),
- prace domowe (na bieżąco),
- praca na lekcji (na bieżąco),
- prace dodatkowe (dla uczniów chętnych, na bieżąco).

III. Wszystkie sprawdziany,  kartkówki, odpowiedzi ustne  są oceniane wg następującej skali:

> 100 i 100%  - cel
99-90 % - bdb
74-56%  - dst
55-40% - dop
< 40%   - ndst

IV. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu może ją poprawić. Termin i formę poprawy ustala   
     nauczyciel.

V. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki w pierwszym terminie zalicza materiał zaraz na
    następnej lekcji. Jednakże ostateczny termin i formę poprawy ustala nauczyciel.

VI. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.

VII. Usprawiedliwienie nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych: sprawdzianów, kartkówek, orientacji na mapie.

VIII. Informację o nieprzygotowaniu zgłasza uczeń na początku lekcji .

IX. Wszystkie pozostałe wymagania i ustalenia zgodnie z Szkolnym Systemem Oceniania.


 

GEOGR
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.