MENU
12 września 2019

Przedmiotowy system oceniania

Zasady oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w roku szkolnym 2019/2020

 

Uczniowie mają obowiązek posiadania stroju sportowego na zajęciach. Strój musi być czysty i odpowiedni do wykonywania ćwiczeń (bluzka z krótkim rękawem, spodenki gimnastyczne i obuwie z kauczukową podeszwą). Jego brak oznacza nieprzygotowanie do zajęć. Ponadto uczeń/uczennica przygotowany/a do zajęć musi mieć spięte długie włosy, nie może mieć makijażu przeszkadzającego w ćwiczeniach i krótkie paznokcie pozwalające na wykonywanie wszystkich ćwiczeń bez stwarzania zagrożenia dla siebie i innych osób.

Niećwiczących obowiązuje zakaz korzystania z telefonów itp. sprzętu.

 

1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za:

- wykonanie ćwiczeń z poszczególnych działów programowych(dyscyplin sportu),
- aktywność na zajęciach,
- przygotowanie do zajęć,
- osiągnięcia sportowe,
- wykonanie zadań dodatkowych,
- systematyczne uczestniczenie w zajęciach które jest podstawą zdrowego trybu życia,

Przy ocenie wykonania ćwiczenia oceniający bierze pod uwagę:

- zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie się ucznia do wykonania zadania,
- warunki fizyczne(sprawność ucznia),
- prawidłowość wykonania ćwiczenia lub elementu,
- nie zaliczenie ćwiczenia w semestrze skutkuje oceną niedostateczną.

2. Aktywność na zajęciach może być oceniana na bardzo dobrą, gdy uczeń wykazuje szczególne zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń lub niedostateczną, gdy lekceważy ich wykonanie.

3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze, za każdym następnym razem otrzymuje ocenę niedostateczną.

4. Uczniowie, którzy na wszystkich zajęciach, będą przygotowani (posiadają strój do ćwiczeń) otrzymają ocenę celującą za przygotowanie do zajęć w semestrze, pod warunkiem, że brak aktywnego udziału w zajęciach nie przekroczy 5 jednostek lekcyjnych w semestrze.

5. Ocenę bardzo dobrą i celującą otrzymuje uczeń, który reprezentuje szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych, osiągając dobre wyniki lub uczestniczy w innych zawodach sportowych na poziomie wojewódzkich i wyższym również z dobrymi wynikami.

6. Za zadania dodatkowe uważane są:

- prace przy organizacji i prowadzeniu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- uczestniczenie i reprezentowanie szkoły w w/w,
- uczestniczenie w zajęciach treningowych w ramach sks minimum 3x w miesiącu
- uczestniczenie w zajęciach treningowych w ramach uks lub innych klubów,
- udokumentowane udzielanie się przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy lub w ramach innych organizacji.

Za powyższe uczniowie w zależności od rangi imprezy i zaangażowania mogą otrzymać oceny dobre, bardzo dobre i celujące.

7. Ocena semestralna składa się  z trzech elementów:

- oceny za wykonane ćwiczenia – umiejętności,
- oceny za aktywność i przygotowanie do zajęć,
- oceny za systematyczny, aktywny udział w zajęciach, uczeń otrzymuje wg następujących zasad: 

   nie ćwiczy lub jest obecny na

  • 100% - 90% zajęć w semestrze                         – ocena celująca
  • 89% - 80% zajęć w semestrze                           – ocena bardzo dobra
  • 79% - 70% zajęć w semestrze                            – ocena dobra
  • 69% - 60% zajęć w semestrze                           – ocena dostateczna
  • 59% - 51% zajęć w semestrze                            – ocena dopuszczająca
  • poniżej 50% zajęć w semestrze                        – ocena niedostateczna lub nieklasyfikowanie

Wyjątek stanowią udokumentowane zwolnienia lekarskie, których okres nie jest zaliczany do nieobecności.

8. Ocena z wychowania fizycznego nie jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ponieważ nauczyciel musi uwzględnić wszystkie aspekty pracy ucznia i jego możliwości.

9. Ocena roczna jest średnią oceny za pierwszy i drugi semestr. Uczeń może wnioskować do prowadzącego zajęcia o poprawę oceny.

10. Na obiektach OSiR uczniowie mają obowiązek podporządkować się poleceniom obsługi obiektów, a ewentualne uwagi zgłaszać bezpośrednio prowadzącemu zajęcia. W trakcie zajęć lekcyjnych obiekty OSiR są traktowane jako obiekty szkolne, w myśl regulaminów obowiązujących w LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym.

 

                                                                                  Kadra nauczycieli wychowania fizycznego w LO TP

WF
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.