MENU
11 września 2019

Przedmiotowy system oceniania

WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJI

MATEMATYKI WOKÓŁ NAS klasa IIIb

Na lekcji MATEMATYKI WOKÓŁ NAS powinieneś mieć:

  • materiały pomocnicze (ksera, wydruki zadań)
  • 60 kartkowy zeszyt w kratkę - na lekcję, (nieobowiązkowy)

Masz prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do zajęć, wynikające
z choroby, sytuacji losowych itp. (nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych, oraz sprawdzianów z ostatnich trzech zajęć „kartkówek”). Wyjątek stanowi dłuższa choroba, pobyt w szpitalu (ponad miesięczny).

Oceny cząstkowe w semestrze otrzymujesz za:

  • sprawdziany z ostatnich trzech zajęć
  • aktywność na lekcjach,
  • praca długoterminowa
  • projekt, referat

Twoja aktywność na lekcji to co najmniej dwukrotna poprawna odpowiedź na  zajęciach, do której zgłaszasz się „na ochotnika”. Za odpowiedź taką otrzymujesz   „+ ”. Dwa  „+”  dają ocenę bardzo dobrą.

Jeśli nie przystąpiłeś do pracy klasowej i w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły nie zgłosisz się do nauczyciela, aby ustalić nowy termin, otrzymujesz ocenę niedostateczną

Masz prawo poprawić jedną pracę klasową oraz trzy sprawdziany z ostatnich trzech lekcji (jeśli pisałeś je w pierwszym terminie),

Podstawą wystawienia oceny końcowosemestralnej i oceny na zakończenie roku są uzyskane oceny cząstkowe w ciągu całego semestru (odpowiednio całego roku).

 

       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.