MENU
10 lutego 2021

Szkolny Konkurs Historyczny „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WE WDZIĘCZNEJ PAMIĘCI WIELKOPOLAN”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WE WDZIĘCZNEJ PAMIĘCI WIELKOPOLAN”

1. Cele Konkursu

Celem Konkursu Historycznego „Powstanie Wielkopolskie we wdzięcznej pamięci Wielkopolan” jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród uczniów liceum na temat Patrona szkoły

Inne nie mniej ważne cele to:

● krzewienie wśród młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń;

● promowanie idei Powstania Wielkopolskiego;

● promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły;

● uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego;

● promocja edukacji historycznej młodzieży;

● poznawanie przez młodzież ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego

regionu;

● ukazywanie młodzieży bohaterów jako pozytywnych wzorców do naśladowania;

● promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach Polski oraz własnego regionu, miasta, powiatu; docieranie do świadków historii i przez to lepsze zrozumienie wydarzeń, w których oni uczestniczyli.

2. Organizatorem Konkursu Historycznego „Powstanie Wielkopolskie we wdzięcznej pamięci Wielkopolan” jest Liceum ogólnokształcące im Powstańców Wlkp. W Tarnowie Podgórnym.

3. Adresaci Konkursu.

Konkurs Historyczny „Powstanie Wielkopolskie we wdzięcznej pamięci Wielkopolan”  jest konkursem o charakterze szkolnym. Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum ogólnokształcące im Powstańców Wlkp. W Tarnowie Podgórnym.

4. Konkurs ma charakter jednoetapowy

5. Formy udziału uczniów w konkursie

Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących formach konkursowych:

5.1. Praca plastyczna (kategoria: Plakat, Rysunek)

● praca plastyczna (format od A4 do A1), wykonana dowolną techniką (plakat, rysunek, praca malarska, wykonana ołówkiem, węglem, wyklejanka i inne.

● praca może zawierać portret, sceny bitewne lub inną tematykę, która mieści się w ramach chronologicznych konkursu, a także fragmenty tekstu, biografie, dokumenty i inne informacje.

 

5.2. Praca fotograficzna

Uczniowie wykonują zdjęcie, które powinno dotyczyć konkretnego tematu, stanowi jedność tematyczną, zgodną z założeniami Konkursu, mogą to być zdjęcia dokumentujące ważne miejsca historyczne np.: pomniki kultury narodowej – które są symbolami danego regionu/miasta/powiatu, płyty pamiątkowe, nagrobki oraz wszystko co uczniowi kojarzy się z Powstaniem Wielkopolskim.

 

Niezwykle ważnym elementem tej formy udziału w Konkursie jest dbałość o przestrzeganie praw autorskich do wykorzystanych materiałów.

5.3. „Test wiedzy” obejmuje okres od odzyskania niepodległości przez Polskę do 28 czerwca 1919 roku;               

 

Przebieg konkursu

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Konkursową. Komisja powinna składać się z 3 osób, z których co najmniej jeden powinien być nauczycielem historii, historii i społeczeństwa. Komisji przewodniczy Dyrektor Szkoły lub inna osoba przez niego wskazana.

2. Po otrzymaniu prac Komisja dokonuje ich oceny wg przyjętego schematu punktowania.

3. Po dokonaniu oceny wszystkich prac konkursowych, ustaleniu liczby punktów Komisja Główna sporządza listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla każdej formy udziału uczniów. Możliwe jest przyznanie miejsc ex aequo, wyróżnień lub nieprzyznanie nagród w niektórych kategoriach.

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Prace konkursowe należy przesłać drogą e-mailową na adres p.habrylo@liceumtp.edu.pl lub dostarczyć bezpośrednio do szkoły do dnia 25 lutego. Prace dostarczone do szkoły koniecznie muszą być podpisane.
"Test wiedzy" odbędzie sie 24 lutego, godzina zostanie podana osobą zainteresowanym.

 

IMG_9255
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.