15 czerwca 2022

Gala "Młode Lwy" 2022

W sobotę 11 czerwca odbyła się w naszej gminie Gala „Młode Lwy" 2022. Nagrody przyznawano w pięciu kategoriach.  

Z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że w kategorii  "Oddany dla Młodych"  statuetkę otrzymała nauczycielka z naszego liceum -  Pani Grażyna Smolibocka, która jest wychowawcą i nauczycielką języka polskiego. Jest także autorką programu klasy językowo – prawniczej i organizatorką podmiotów prowadzących warsztaty w klasach o tym profilu. Nowy program wdrożony w roku szkolnym 2021/2022 spowodował duże zainteresowanie tą klasą i wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły. Przygotowanie tej oferty wymagało szeregu działań podejmowanych przez Panią Smolibocką, która działała w tym kierunku dostrzegając potrzebę szerszej edukacji prawnej młodego człowieka. Dzięki podjętym z jej inicjatywy działaniom klasa o tym profilu realizuje rozszerzenia z zakresu humanistycznego, a więc z języka polskiego, języka angielskiego i z historii. Ponadto ma możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych programowo warsztatach, których treści skorelowane są z dodatkowymi celami realizowanymi na tym profilu. Należą do nich między innymi:  ćwiczenie umiejętności formułowania argumentów i argumentowania oraz sztuki dyskusji w postaci debat oksfordzkich, zdobywanie podstawowej wiedzy prawniczej, poznanie zadań organów samorządowych, zapoznanie ze specjalistycznym słownictwem prawniczo – biznesowym w zakresie języka angielskiego i niemieckiego oraz z elementami translatoryki. Cele te realizowane są poprzez warsztaty w Urzędzie Gminy (w tym roku szkolnym, a w następnych w Urzędzie Marszałkowskim i w Urzędzie Wojewódzkim, a także wizytę w Sejmie RP), udział w rozprawie karnej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu (zaplanowane już na ten rok szkolny), a także warsztaty w szkole z sędziami sądów rejonowych, prawnikami oraz z nauczycielami naszego Liceum. Uczniowie będą debatować, dyskutować z poszanowaniem oponenta, ćwiczyć się w formułowaniu argumentów, wyciąganiu wniosków, będą tłumaczyć. Dzięki tym wszystkim działaniom będą lepiej rozumieć świat i siebie, w przyszłości zaś będą dokonywać świadomych wyborów. Już dzisiaj uczniowie z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem uczestniczą w tych spotkaniach.

Zaciekawienie uczniów innych klas zajęciami prowadzonymi w klasie Ia zaowocowało zmianami w programie wychowawczo – profilaktycznym. Z inicjatywy pani Smolibockiej, w odpowiedzi na potrzeby uczniów i prośby rodziców  do programu został na stałe wprowadzony cykl spotkań warsztatowych prowadzonych przez  Fundację Edukacji Prawnej, której przedstawiciele podczas cyklu spotkań w ramach godzin wychowawczych mówią m.in. o: świadomej obecności na portalach społecznościowych, czynnościach prawnych przez internet, wizerunku online, prawach autorskich, danych osobowych oraz wolności słowa w internecie. Znowu koordynatorem tych działań była pani Smolibocka.

Pracując w ramach teatru z młodzieżą często mówi ona o jego terapeutycznym działaniu dla młodego człowieka, dlatego też można tam spotkać osoby nieśmiałe, wrażliwe czasami wycofane społecznie, które w tym zespole, pod opieką prowadzącej tą grupę, przechodzą metamorfozę. Najlepszym przykładem może być uczeń klasy matematyczno – informatycznej, który walcząc z nieśmiałością i jąkaniem po roku został przewodniczącym klasy, po dwóch samorządu szkolnego - ściśle współpracując  z Młodzieżową Radą Gminy.

Prowadzony przez panią Smolibocką zespół teatralny „Przy okazji” prezentuje swoje spektakle na forum  szkoły oraz zaprzyjaźnionych szkół, uroczystości gminnych czy na zamku w Poznaniu, ale przede wszystkim aktywnie uczestniczy w konkursach teatralnych o zasięgu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, zdobywając nagrody i wyróżnienia między innymi:

 • tytuł Finalisty Przeglądu Młodego Teatru „Dzień dobry, Sztuko” za spektakl „Kim jesteś diable?
 • Nagroda Główna „Marcinek” oraz Nagrody Jury Studenckiego Na Poznańskim Festiwalu Teatrów „Marcinek” za spektakl „Dzieci – nie dzieci i ich wierszyki”
 • Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Amatorskich „Melpomena
  w Środzie Wielkopolskiej za spektakl „Dzieci – nie dzieci i ich wierszyki”
 • Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Amatorskich „Melpomena”
  w Środzie Wielkopolskiej dla:

                        - Grażyny Smolibockiej, instruktor teatralnej za „Śmierć Porucznika”
                        - dla Marii Boch za rolę Generała w „Śmierci Porucznika”
                        - za spektakl „Śmierć Porucznika”

 • Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Amatorskich „Melpomena”
 • w Środzie Wielkopolskiej za spektakl „Życie nam się rozerwało”
 • 3 miejsce na tegorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Arlekinada za przedstawienie autorskiego spektaklu „Po lekturze”.

Pani Smolibocka jest bardzo dobrym i lubianym przez młodzież wychowawcą, który w ramach pracy wykorzystuje swoje umiejętności tutora. Pracując tak, pomaga uczniom (również tym wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej) odkryć swoje mocne strony, na których mogą dalej budować swoją przyszłość. Dlatego też często uczniowie, również w czasie studiów, kontaktują się z panią Smolibocką informując o swoich sukcesach podkreślając, że nie byłoby ich w tym miejscu bez wcześniejszego wsparcia ze strony pani profesor.

Jako wychowawca rozpoznaje sytuacje uczniów mających problemy w nauce, problemy psychiczne lub uczniów niedostosowanych społecznie, poprzez obserwację, rozmowy z uczniami i ich rodzicami lub opiekunami, konsultacje z psychologiem szkolnym, analizę dokumentacji. Szuka możliwości pomocy dzieciom i wspólnie z rodzicami szuka rozwiązań sytuacji trudnych, wskazując również placówki, które mogą udzielić pomocy.

Uczniom zdolnym stawia wysoko poprzeczkę, poświęcając im czas, w trakcie którego wspólnie poszukują dalszej ścieżki rozwoju (działania tutora). Wspólnie z klasą uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Poznań, ale również organizuje wycieczki do innych miast pod znakiem teatru i filmu.

Pani Smolibocka jako świetny polonista odkrywa przed młodymi ludźmi świat literatury zaciekawiając ich, zarażając swoją pasją. Zainspirowani uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, osiągając sukcesy - między innymi uczennica klasy IA – Julia została Laureatką III nagrody w kategorii proza w XIII Konkursie Literackim o Nagrodę FanFila dla uczniów wielkopolskich szkół średnich. Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pani Grażyna Smolibocka jest nauczycielem o wielkim sercu i najwyższych kwalifikacjach. Jeśli dodać do tego jej wysoką kulturę osobistą, empatię, otwartość na drugiego człowieka, szczególnie tego „innego”, to mamy pełny obraz nauczyciela z klasą, którego każdy uczeń chciałby być wychowankiem.

 

Dodatkowo nominację w kategorii „Młody Społecznik” otrzymała  Kinga Kaczor - uczennica klasy 3 Cp w LOTP, która od początku swojej edukacji w liceum bardzo aktywnie włączyła się w działalność i rozwój szkolnego koła wolontariatu. Jest osobą wyjątkowo zaangażowaną w sprawy lokalne jak i o zasięgu ogólnopolskim. Jako wolontariuszka brała udział w takich akcjach jak: WOŚP, Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym czy w Półmaratonie poznańskim. Współorganizowała pomoc: „Uśmiech od zająca” oraz „Mikołaja”. Od kilku lat jest również liderem Fundacji RunPort. Duszę społecznika rozwijała już w szkole podstawowej pracując i działając w szkolnym kole PCK. Jej działalność jest również widoczna w pracy na rzecz zwierząt samotnych i opuszczonych(zbiórka karmy i przedmiotów do pielęgnacji) w gminnych oraz okolicznych schroniskach. Kinga Kaczor jest kontaktową, sumienną i oddaną sprawie osobą.

 

Natomiast w kategorii „Młody Sportowiec” nominowana została Aleksandra Sękowska z klasy III Ag, tegoroczna maturzystka. Ola uzyskała II klasę sportową wpisaną do rejestru Polskiego Związku Badmintona. Jest zawodniczką UKS Baranowo. Osiąga sukcesy sportowe, m.in. w Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowych w badmintonie 2022, Grand Elity, Grand Prix Elity 2022 (III miejsce). Łącząc naukę ze startami w zawodach zawsze znajdowała czas, by czynnie uczestniczyć w życiu sportowym naszego liceum.

Gala Młode Lwy 2022 (13)
Gala Młode Lwy 2022 (14)
Gala Młode Lwy 2022 (6)
Gala Młode Lwy 2022 (3)
Gala Młode Lwy 2022 (4)
Gala Młode Lwy 2022 (5)
Gala Młode Lwy 2022 (8)
Gala Młode Lwy 2022 (10)
Gala Młode Lwy 2022 (11)
Gala Młode Lwy 2022 (15)
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.