14 maja 2020

Komunikat Dyrektora Szkoły

Nauczanie zdalne w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym

W związku z przedłużającą się pandemią koronawirusa i okresem zamknięcia szkół, a także realną groźbą nawrotu pandemii i ponownego zamknięcia szkół w okresie jesiennym, dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym zdecydowała się w miarę możliwości ujednolicić i sformalizować sposób pracy w okresie nauki zdalnej.

W niniejszym dokumencie poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie:

nauczanie zdalne – oznacza nauczanie prowadzone na odległość za pośrednictwem dostępnych technologii bez kontaktu osobistego uczniów z nauczycielem
nauczanie / lekcja online – oznacza lekcję prowadzoną przez nauczyciela za pomocą wideokonferencji (np. poprzez narzędzie Zoom, Google Meet itp.)

1. Librus – służy do przekazywania komunikatów dyrekcji, korespondencji z uczniami i rodzicami, przekazywania próśb, wniosków itp. Uczniowie mają obowiązek codziennego logowania się do godz. 11.00, odczytywania wiadomości i odpowiadania na zapytania w ciągu 48 h (nie licząc sobót, niedziel i dni świątecznych). Niewywiązywanie się przez uczniów z  powyższego obowiązku skutkuje otrzymaniem punktów ujemnych z zachowania. Uczeń, który nie może zalogować się danego dnia w Librusie ze względów technicznych, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę.
Obowiązek logowania, odczytywania wiadomości i odpowiadania na zapytania dotyczy również nauczycieli ( 48h), z zastrzeżeniem, że nauczyciel pracujący w niepełnym wymiarze godzin, ma obowiązek logować się co najmniej dwa razy w tygodniu.

2. Google Classroom – jest to główna platforma do prezentowania tematów na lekcji oraz przesyłania i odsyłania zadań.
a) Uczeń ma obowiązek mieć konto na gmail na prawdziwe imię i nazwisko i dołączyć do wszystkich zajęć.
b) Nauczyciel wysyła zadania w dniu, kiedy ma lekcje i wyznacza termin ich wykonania; uczniowie zobowiązani są odsyłać    zadania w wyznaczonym terminie (skutecznie, czyli odesłanie zadania przez Classroom wymaga kliknięcia przycisku Oddaj, co powoduje otrzymanie przez nauczyciela informacji o wykonanym zadaniu przez ucznia).
c) Uczeń dostaje wszystkie pliki i materiały przez platformę i odsyła dokładnie w taki sposób, jak nauczyciel napisze w instrukcji  (np. jeśli zadanie ma być napisane w pliku tekstowym, uczeń nie może odesłać zdjęcia pisma odręcznego); nauczycielowi nie  wolno wymagać, aby uczeń musiał cokolwiek wydrukować.

3. Zoom, Google Meet – podstawowe narzędzia do prowadzenia lekcji online;  uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa w każdej lekcji online (w razie problemów technicznych, patrz koniec dokumentu).
a) Obecność.  Na lekcjach online jest sprawdzana obecność w taki sam sposób, jak w przypadku lekcji stacjonarnych w szkole (co skutkuje wpisami: obecny, nieobecny, spóźniony). Uczeń nieobecny, zobowiązany jest dostarczyć usprawiedliwienie od rodzica najpóźniej w terminie jednego tygodnia od daty nieobecności. 
W przypadku lekcji zdalnych uczeń ma w ramach obecności wpisane zwolniony.
b) Plan lekcji online. Uczniowie mają STAŁY plan lekcji online, które odbywają się w terminie lekcji wg normalnego planu. Nauczyciele podają stały plan lekcji online. Plan będzie dostępny na stronie szkoły.
c) Wszystkie zajęcia (za wyjątkiem wychowania fizycznego) odbywają się online w ilości maksymalnie 50% godzin realizowanych stacjonarnie (nie dotyczy języków obcych, gdzie dopuszcza się większy wymiar godzin). Uczeń, który z przyczyn technicznych nie może uczestniczyć w zajęciach online, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu i w przeciągu tygodnia usprawiedliwić nieobecność u wychowawcy. Niewywiązywanie się przez uczniów z powyższego obowiązku skutkuje otrzymaniem punktów ujemnych z zachowania.
d) Uczniowie są zobowiązani uczestniczyć w lekcji online z włączoną kamerą i mikrofonem – w sytuacjach uzgodnionych dopuszcza się możliwość wyłączenia kamery podczas lekcji, ale nie ma możliwości uczestnictwa bez mikrofonu.
e) Uczeń / nauczyciel powinien być odpowiednio ubrany podczas zajęć, nie wolno jeść w trakcie zajęć i należy zadbać, aby z otoczenia nie dochodziły dźwięki zakłócające lekcję.

4. Sprawdzanie wiadomości – nauczyciel może sprawdzać wiadomości poprzez zadania domowe (pisemne i ustne, np. pliki dźwiękowe), odpytywanie w trakcie spotkania online, testy, kartkówki przygotowane przy użyciu różnych technologii.  Na testach, kartkówkach, przy odpowiedziach uczeń musi mieć włączoną kamerę i mikrofon;  jeśli nie jest to możliwe ze względów technicznych, sprawdzian lub kartkówka przeprowadzone są w formie odpowiedzi ustnej lub (za zgodą nauczyciela) online w innym terminie.

5. Ocenianie – nauczyciel ma prawo przedstawić własne zasady oceniania obowiązujące w trakcie nauczania zdalnego. Wówczas wymagana jest akceptacja ze strony dyrektora szkoły i zapoznanie z zasadami  rodziców  i uczniów klasy,  której ta zmiana dotyczy.  

6. Stosowane materiały – nauczyciele starają się w miarę możliwości pracować z takimi materiałami, z jakimi pracowaliby w szkole (nie dotyczy filmików instruktażowych, przydatnych witryn z materiałami do doczytania, uzupełnienia, czyli materiałów wymuszonych innym trybem pracy),nadal w miarę możliwości korzystając z podręcznika/ćwiczeń zakupionych we wrześniu.

Uczniowie, którzy mają trudności w pełnym uczestniczeniu w nauczaniu zdalnym ze względów technicznych (głównie sprzętowych), zobowiązani są do kontaktu ze swoim wychowawcą – szkoła dysponuje sprzętem do wypożyczenia przez uczniów. W większości przypadków do uczestnictwa w nauczaniu zdalnym wystarcza smartfon z dostępem do Internetu, jednak szkoła może wypożyczyć tablety czy notebooki.

książka z komputerem
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.