18 września 2019

List do szkół

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Matematyki, Uczniowie!
Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) –
edycja Polska. W roku szkolnym 2019/2020 będzie organizowana XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières”.
Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.
Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty ósmy.
Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i
organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Matematyka Bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Warunki uczestnictwa: Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Terminarz XXXI MK "MBG" Senior edycja (2019/2020)
Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2019 roku
Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 25 lutego 2020 roku.
Finał: 27 lutego 2020 roku, godzina 10:00-11:30
kwiecień 2020- sprawdzanie prac przez nauczycieli -przedstawicieli poszczególnych szkół
maj – czerwiec 2020: wręczenie dyplomów, nagród laureatom konkursu w regionach.
Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie
http://www.mbg.uz.zgora.pl oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Regionalnego.
Finał Konkursu odbywa się w lutym lub marcu w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, w których kształcą się uczestnicy konkursu.

Do rozwiązania jest, w zależności od kategorii wiekowej uczniów (Senior 10 lub 13 zadań) z czego pierwsze zadanie
podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.

Celem konkursu „Mathématiques Sans Frontières” Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii
Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.
Konkurs ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym.
Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

Podsumowanie wyników finału każdej edycji konkursu (zgodnie z regulaminem konkursu międzynarodowego) odbywa się w
poszczególnych regionach kraju na przełomie maja lub czerwca.
W każdym regionie objętym konkursem przyznawane są dyplomy dla zwycięskich zespołów klasowych(trzy najlepsze klasy) oddzielnie  klas ósmych szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Uroczystość wręczania nagród, dyplomów odbywa się w obecności przedstawicieli klas - uczniów laureatów konkursu, nauczycieli
matematyki, dyrektorów szkół, przedstawicieli Komitetu Regionalnego Konkursu, władz akademickich, władz oświatowych
samorządowych, zakładów pracy, firm oraz przedstawicieli prasy lokalnej, radia, telewizji.
Nagrody wręczają fundatorzy pozyskani przez Regionalne Komitety Organizacyjne MK „MbG”.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl

logo
       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.