4 października 2021

Regulamin korzystania z szafek w szatni

Regulamin korzystania z szafek w szatni

1. Szafki są własnością Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym.

2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki w szkole.

3. Każda szafka posiada jeden klucz do użytku uczniów.

4. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych łatwo psującej się żywności, brudnej odzieży, przedmiotów niebezpiecznych, substancji chemicznych, np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących itd.

5. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i poszanowania. Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości. Zabrania się wykonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów, zdjęć itp.

6. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej.

7. Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem roku szkolnego. Zwrotu dokonuje się w sekretariacie lub portierni szkoły po opróżnieniu szafki. Uczniowie kończący naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu pobierania nauki. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza uczeń ponosi koszt wykonania jego kopii. Szkoła może wypożyczyć zapasowy klucz w celu dorobienia nowego tylko i wyłącznie rodzicowi ucznia. Za wypożyczony klucz pobierana jest kaucja w wysokości 50,00 zł, zwracana po zwrocie klucza. W przypadku zagubienia klucza zapasowego rodzic pokrywa koszt wymiany zamka w szafce.

8. W sytuacjach nadzwyczajnych przeprowadza się kontrolę szafek. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach, np. uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem, na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych, na żądanie rodziców ucznia, w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządza się protokół.

 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.

10. Uczeń w chwili otrzymania klucza do szafki własnoręcznym podpisem przyjmuje do wiadomości i stosowania niniejszy regulamin. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego regulaminu.

11. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu Dyrektor Szkoły może odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

       
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.